Снимки на Птици > Врабчета, Чинки и Овесарки > Полско врабче /Passer montanus