Снимки на Птици > Дроздове и Червеноопашки > Беловежд дрозд /Turdus iliacus

Previous
Беловежд дрозд / № 1243
Next