Снимки на Пейзажи > Натура 2000 / ОВМ > Палакария /BG084

Палакария / № 1729
Палакария се намира в Южна България между планините Витоша и Рила. Обхваща западната част на Самоковската котловина - Палакарийското котловинно поле с поречието на река Палакария, ляв приток на река Искър. Разположено е от северозапад на югоизток. На запа
Next